Welkom bij

Wereldwinkel Son en Breugel

Organisatie Wereldwinkel Son en Breugel

De stichting
De Stichting Wereldwinkel Son en Breugel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ( inschrijvingsnummer 088859).

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Son en Breugel bestaat uit de volgende leden:
- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- 2 algemene leden
Het bestuur heeft ongeveer 6 keer per jaar overleg over beleidszaken, in goed overleg met de coördinatoren.

Adres secretariaat:
Argusvlinderlaan 3, 5691 RX Son en Breugel,tel.nr.: 0499-473275

Dagelijkse leiding
Er zijn twee winkelcoördinatoren, die belast zijn met de dagelijkse leiding van de winkel. Samen met een winkelwerkgroep zorgen zij ervoor dat alles goed geregeld is en soepel loopt.

Medewerkers
In de winkel staan altijd twee medewerkers. De diensten worden verdeeld onder de gemiddeld 30 medewerkers. Deze groep heeft om de 6 weken een vergadering waarin de winkelzaken e.d. besproken worden. Ook wordt regelmatig aandacht besteed aan allerlei andere, relevante onderwerpen, zoals informatie over een importeur of over een nieuw product. En zelfs het thema 'Hoe pak je een cadeautje mooi in!' krijgt aandacht. Nieuwe medewerkers worden uitgebreid geïnstrueerd over de procedures in de winkel. De huidige samenstelling - jong en oud, groen en ervaren - zorgt voor een prettige werksfeer en ook naar de klanten toe voor diversiteit in benadering. Alle medewerkers van de wereldwinkel zijn vrijwilligers.

Inkoop
Een groepje medewerkers is belast met de inkoop. Zij gaan naar de erkende importeurs om daar de winkelvoorraad bij te vullen en leuke nieuwe producten aan te schaffen. Het is steeds weer verrassend met welke producten zij terugkomen.

Etaleergroep
Ook is er een groep die regelmatig de etalage opstelling vernieuwt. Ook de winkelinrichting wordt dan aangepast. Producten zien er soms weer heel anders uit als ze anders geëtaleerd zijn.

Publiciteit
De PR groep is verantwoordelijk voor alle reclame, promotie en publiciteit. Als er iets bijzonders gebeurt, zoals een festiviteit of een prijsuitreiking, dan komt dat in een plaatselijke krant of op onze website en Facebook. Ook worden in deze media regelmatig artikelen vermeld over producten en producenten.

Automatisering
Er is een groep actief die het geautomatiseerde kassasysteem up to date houdt.